La soldadura posterior és un procés principal del processament del muntatge de PCB. Significa que alguns components no poden passar per la soldadura per ones a causa del procés de disseny, materials elevats o incapacitat de suportar altes temperatures, que necessiten utilitzar el soldador elèctric per a la soldadura manual. El processament posterior a la soldadura del connector es realitza generalment després que s'hagi completat la soldadura per ones de la placa PCB inserida, per la qual cosa s'anomena processament posterior a la soldadura.

 

No només el muntatge i la soldadura de components, també podem soldar el cable& cables a les plaques de PCB.

 

Un altre ús important és que el muntatge manual pugui ser inspeccionat adequadament per l'equip d'inspecció òptica automatitzada i requereixi que un tècnic verifiqui la seva col·locació i retoqui qualsevol problema de soldadura.

 

Alguns connectors de muntatge superficial també poden requerir una inspecció i un retoc manuals.

Els components més petits que poden haver "flotat" durant el reflux o que són propensos a pont de soldadura també requereixen una neteja manual per part d'un tècnic.


Chat with Us

Envieu la vostra consulta