Cynulliad PCB trwodd yw defnyddio technoleg sodro reflow i gydosod cydrannau twll trwodd a chydrannau siâp arbennig.

Feldyddiau hyn mae cynhyrchion yn talu mwy a mwy o sylw i finiatureiddio, mwy o ymarferoldeb, a mwy o ddwysedd cydrannau, mae llawer o baneli un ochr a dwy ochr yn gydrannau wedi'u gosod ar yr wyneb yn bennaf.

 

Yr allwedd i ddefnyddio dyfeisiau twll trwodd ar fyrddau cylched gyda chydrannau wedi'u gosod ar yr wyneb yw'r gallu i ddarparu sodro reflow ar yr un pryd ar gyfer cydrannau twll trwodd a mowntin wyneb mewn un broses integredig.

 

O'i gymharu â'r broses mowntio arwyneb cyffredinol, mae faint o bast sodr a ddefnyddir yn y broses ail-lifo twll trwodd yn fwy na'r UDRh cyffredinol, sef tua 30 gwaith. Ar hyn o bryd, mae'r broses ail-lifo twll trwodd yn bennaf yn defnyddio dwy dechnoleg cotio past solder, gan gynnwys argraffu past solder a dosbarthu past solder yn awtomatig.


Chat with Us

Anfonwch eich ymholiad