ეს ზედმეტი თხელი დაბეჭდილი წრე ნიშნავს, რომ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის სისქე უფრო თხელია, ვიდრე ნორმალური PCB.
PCB-ის ნორმალური სისქე არის 1.0 მმ-დან 2.0 მმ-მდე, ხოლო მინიმალური სისქე
არის 0,3 მმ ან 0,4 მმ (1ლ ან 2ლ). 4L PCB-სთვის სისქე მეტი იქნება
დაახლოებით 0.6 მმ. დაფის ამ ტიპს ყოველთვის უწოდებენ თხელი PCB, ან თხელი დაფა.

Chat with Us

გააგზავნეთ თქვენი გამოძიება