PCB montering og lodding er hovedprosessen for PCB Assembly-behandling. Det betyr at noen komponenter ikke kan gå gjennom bølgelodding på grunn av designprosessen, høye materialer eller manglende evne til å tåle høye temperaturer, som må bruke den elektriske loddebolten til manuell lodding. PCB-monteringen og lodding av plug-in utføres vanligvis etter at bølgeloddingen av det innsatte PCB-kortet er fullført, så det kalles ettersveising.


Ikke bare gjør komponenter montering og lodding, men vi kan også tilbyPCB-loddetjenester, vi kan lodde kabler og ledninger på PCB-kortene. En annen viktig bruk er den manuelle monteringen som kan inspiseres tilstrekkelig av det automatiserte optiske inspeksjonsutstyret og krever at en tekniker verifiserer plasseringen og reparerer eventuelle loddingsproblemer. Noen koblinger for overflatemontering kan også kreve manuell inspeksjon og utbedring.


Mindre komponenter som kan ha "flyttet" under reflow eller er utsatt for loddebro, krever også manuell opprydding av en tekniker.

Chat with Us

Send din henvendelse