Montimi dhe saldimi i PCB-ve është procesi kryesor i përpunimit të Asamblesë së PCB-ve. Do të thotë që disa komponentë nuk mund të kalojnë përmes saldimit me valë për shkak të procesit të projektimit, materialeve të larta ose pamundësisë për t'i bërë ballë temperaturave të larta, të cilat duhet të përdorin saldimin elektrik për saldimin manual. Montimi i PCB-së dhe saldimi i plug-in-it në përgjithësi kryhet pasi të ketë përfunduar saldimi me valë i tabelës së futur të PCB-së, kështu që quhet përpunim pas saldimit.


Jo vetëm që bëjmë montimin dhe bashkimin e komponentëve, por ne gjithashtu mund të ofrojmëShërbimet e saldimit me PCB, ne mund të lidhim kabllot dhe telat në pllakat e PCB. Një përdorim tjetër i rëndësishëm është se montimi manual mund të inspektohet në mënyrë adekuate nga pajisjet e automatizuara të inspektimit optik dhe kërkon një teknik që të verifikojë vendosjen e tyre dhe të zgjidhë çdo problem me saldimin. Disa lidhës të montimit në sipërfaqe mund të kërkojnë gjithashtu inspektim dhe rregullim manual.


Komponentët më të vegjël që mund të kenë "lundruar" gjatë rifluksit ose janë të prirur për urë lidhëse kërkojnë gjithashtu pastrim manual nga një teknik.

Chat with Us

Dërgoni kërkesën tuaj