วงจรพิมพ์บางพิเศษนี้หมายถึงความหนาของแผงวงจรพิมพ์บางกว่า PCB ปกติ.
ความหนาปกติของ PCB คือตั้งแต่ 1.0 มม. ถึง 2.0 มม. และความหนาต่ำสุด
คือ 0.3 มม. หรือ 0.4 มม. (1L หรือ 2L) สำหรับ 4L PCB ความหนาจะมากกว่า
ประมาณ 0.6 มม. บอร์ดประเภทนี้มักถูกตั้งชื่อว่า PCB แบบบางหรือแบบบาง

Chat with Us

ส่งคำถามของคุณ